Training

Wat is je identiteit? Welke rol speel je daarin? Past die rol bij je of is die opgelegd? Wat als blijkt dat het niet klopt? Je gedrag veranderen? Je houding? Je visie?

Hoe reageer jij op verwachtingen van de werkomgeving? Wat doet kritiek met je? Handel je vanuit macht of onmacht? Op welke manier beïnvloedt je emotie jouw woordkeus? En kun je inschatten wat de impact is van je woorden? Hoe stem jij je af op de onmacht van de ander? Klopt je zelfbeeld?

In de training maken we gebruik van zowel westerse als oosterse technieken. Het doel? Een andere kijk op jezelf te krijgen, op je privé- of werksituatie. Zien waar deze tot stressbron zijn geworden en hoe dit te managen. Want: het is niet de situatie die je stress oplevert. Het is de manier waarop jij reageert.

Veranderen doe je niet in een dag. Dat vraagt tijd. En maatwerk. En voor ieder een persoonlijk plan.