Systemisch Werk

Op onbewust niveau ben je verbonden met de systemen waarvan je deel uitmaakt: je gezin, je werk, sportclub of welk systeem dan ook. Je vervult daarin een rol. Onbewust leef je bepaalde waarden en normen na. En dat kleurt je gedachten, stuurt je gedrag en vormt de basis van je belemmerende overtuigingen.

Jouw loopbaanpad, was het een bewuste keuze of een logisch gevolg? Werd het van je verwacht? Heeft je studie tot je loopbaankeuze geleid? Wilde je wel de opvolger van het familiebedrijf worden of was het een vanzelfsprekendheid? Loop je regelmatig tegen mensen en hun ergernissen aan? Ergens is jouw ware IK verstrikt geraakt met de IK waarvan de buitenwereld vond dat je die moest worden. Systemisch Werk geeft hier zicht op.

Wat wordt zichtbaar?

Wat er onder water speelt. Met wie je verbonden bent, aan wie je loyaal bent. De manier waarop je bent gaan functioneren, bent gaan overleven. Je ware kijk op relaties, verbindingen, je werk. Hoe je uit een situatie komt die niet meer wenselijk is. Wat je werkelijke stressbron is.