Relaties zijn onvermijdelijk pijnlijk

Dat merken wij in ons dagelijks bestaan. Als een relatie niet met spanning gepaard gaat, houdt ze op een relatie te zijn en wordt het een soort dommeltoestand. Een bijna slapend bestaan. De meeste van ons willen dit graag en geven daaraan een voorkeur. Het conflict speelt zich af tussen wat wordt verlangd naar gemak en de feitelijke toestand, tussen illusie en werkelijkheid. Als je de illusie begrijpt, kun je door haar opzij te zetten, inzicht krijgen in de relatie.

Wanneer je in een relatie op geborgenheid uit bent, wordt ze een investering in comfort, in een illusie, terwijl de grootsheid van het in relatie staan juist ligt in het onzekere ervan.

Door in een relatie naar zekerheid te streven belemmer je de functie ervan. En de functie van relaties is om ons de toestand te laten zien waarin ons hele wezen verkeert. Relaties zijn een proces van zelfontdekking. Die zelfontdekking is pijnlijk en vergt een voortdurende aanpassing, een plooibaarheid van denken en voelen. Het is een moeizame worsteling met een paar verhelderende vredige perioden.

De meesten van ons willen de spanning in de relatie ontlopen. Ze geven de voorkeur aan het gemak en het comfort van een voldoening gevende afhankelijkheid, een onbedreigde geborgenheid, een veilige ankerplaats. Op die manier worden het gezin en andere vormen van relatie een toevlucht, het toevluchtsoord van de gedachtelozen.

Als onzekerheid de afhankelijkheid binnensluipt, wat onvermijdelijk zal gebeuren, wordt de relatie in kwestie afgedankt en een nieuwe aangegaan in de hoop daar wel duurzame zekerheid te vinden. Maar relaties bieden geen zekerheid. En afhankelijkheid is altijd een bron van angst. Zonder inzicht in het proces van zekerheden en angsten wordt de relatie een remmende binding en een vorm van onwetendheid. Dan is je totale bestaan strijd en ellende en een uitweg daaruit is er niet, behalve door op de juiste manier te denken, iets wat je alleen door zelfkennis gaat doen.

(Vrije interpretatie naar Krishnamurti)

 

Behoefte aan helderheid? Frits de Wit | 06 – 532 70 179