Waarom hij wel en ik niet?

Zo vraag die een medewerker of een bedrijf je stelt: Leg mij uit: waarom hij wel en ik niet? Over het algemeen worden medewerkers aangenomen op hun CV:

Uw CV ziet er prima uit, wat zijn uw huidige verdiensten? Eventueel volgt nog een assessment. Maar: gaat het daar nu om?

Uiteraard, het IQ is belangrijk, echter, daar moet je ook wat mee kunnen, met dat IQ. Het IQ is niet een op zichzelf staand iets. Het is onlosmakelijk verbonden met het SQ, het EQ en het FQ: de intelligentie die respectievelijk gaat over het, binnen een sociale context, toepassen van hetgeen wij weten; het managen van onze emoties en de omgang met onszelf als mens van vlees en bloed.

Hoe geven wij leiding, hoe gedragen wij ons tegenover onze klanten en collega’s, hoe communiceren wij, vooral non verbaal? Voelen wij ons thuis voor de groep, tijdens een seminar, een noodzakelijke receptie? Gaat die zaken ons makkelijk af of lopen wij hierbij op tegen onbewuste beperkende overtuigingen?

Kortom: waarom maakt de een zich druk over iets terwijl de ander het nauwelijks de moeite waard vindt er aandacht aan te besteden? Waar ligt het verschil tussen het moeiteloos door bepaalde situaties heen bewegen of er juist wakker van liggen?

Onder onze intelligentie van woorden, kennis, weten, studie, ligt de intelligentie van onze onbewuste geest. En die twee gaan hand in hand. Heb je geen inzicht in deze onderliggende intelligentie, dan is er weinig te halen, zelfs niet met het hoogste IQ.