De kracht van het autonome denken

De start

De start

Als eigenaar van zowel de bewuste als onbewuste processen die zich in jou afspelen, ben jij het uitgangspunt. Behalve eigenaar, ook leider worden van die processen? Dan heb je een correcte kijk op jezelf nodig. Op alle aspecten van jezelf: en dat betreft zowel je mentaal, emotioneel als je bewustzijnsniveau. Dit helpt je bij het herkennen van de verschillende bronnen van stress. Je eigen leider worden? Onze training richt zich op het managen van die innerlijke processen.

Het proces

Het proces

Van geconditioneerd naar wenselijk gedrag. Wat heeft tot nu toe je leven bepaald? Hoe ga je om met problemen? Door het maken van een  biografie, volgens specifieke richtlijnen, ga je inzicht verwerven in jouw transpersoonlijke psychologie: de werking van de systemen waar je, veelal onbewust, deel van uitmaakt. Deze zijn bepalend voor je keuzes, sturen je gedrag, beïnvloeden je denken en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van je kwaliteit van leven.

Het doel

Het doel

Leiderschap vanuit verbinding met jezelf. Het verwerven van inzichten in de onbewuste aspecten van je denken, maar vooral in de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Jezelf leren managen in dagelijkse situaties. Openstaan voor feedback, voor verandering, ten gunste van jezelf, de ander en het grote geheel. Deze houding als grondslag zien voor hoe jij je verhoudt tot het leven, je privé, je werk.